top of page

עיצוב ופיתוח מוצרים

תהליך פיתוח ועיצוב ממביא לידי שיתוף פעולה בין גורמים רבים כגון מעצבים, מהנדסים, מעצבים גרפיים, אנשי שיווק ופרסום ועוד, אשר באים לידי ביטוי לכל אורכו של הפרויקט. 

הכל מתחיל מרעיון לאחר מכן מתבצעים מחקרים וקבוצות מיקוד על מנת לאפיין את המוצר, על פי צרכי השוק וקהל היעד כמו כן נקבע עיצובו הייחודי. שיתוף פעולה נכון ואדוק בין המשתתפים בפרויקט מאפשר לתהליך להפוך לנוח ופשוט יותר, תוך הנאה מהגשמת חזון, ולעטים קרובות גם להצלחתו של המוצר הסופי.

המחקרים הנעשים כהכנה בראשיתו של עיצוב מוצר, חייבים להיות מעמיקים ומדויקים מאוד, וזאת על מנת לאסוף כמה שיותר פרטים אשר נחוצים בכדי ליצור את המוצר החדש ולהגדיל את סיכויי הצלחה שלו ביום בו ישווק. מחקר לא נכון או בלתי מקיף יכול להשפיע לרעה על המשך התהליך כולו, כמו כן על התוצאות הסופיות.
אנו מספקים ללקוחותינו ליווי מלא. החל משלב הרעיון עד לשלב הייצור, ליווי זה כולל, איפיון ועיצוב המוצר, פיתוח המוצר, תיק ייצור ויעוץ בבחירת חומרי גלם.

עבודות שלנו:

המחשות בתוכנות תלת מימדות:

במהלך תהליך "פיתוח עיצוב מוצר" מוצגות רעיונות ושיפורים הן במודלים פיזים והן במודלים ממוחשבים.
אנו מאפשרים ללקוחותינו להמחיש/לממש את המוצר בצורה ממוחשבת על ידי קובץ תלת מימדי המייצג את המודל אמיתי, כולל רינדור על פי החומרים 

שנבחרנו וצבעוניות המוצר.

המודלים הממוחשבים עוזרים ותורמים רבות לתהליך העיצוב ודרכם ניתן לבדוק הרבה פרמטרים שלא ניתן אחרת.

bottom of page